Start / O GIS-PPN / Regulamin / Kontakt

Informacja o systemie

System GIS-PPN umożliwia pozyskanie, gromadzenie, aktualizację, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowanie i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych w Pienińskim Parku Narodowym. System został wykonany w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń”.

Obszar objęty systemem: Pieniński Park Narodowy z otuliną, obszar Natura 2000 Pieniny PLC120002